Saturday, May 24, 2008

kechie chan ;*

Lovely Words From LoveLy Seema ;*

Wednesday, February 13, 2008

Egypt '08 #2


28-1-2008


3ogob ma ta'3adina Fe Grand 7ayat re7naa Ma7aL 7alawa 3ashan 5alaty :s ga3dna ana wa banat 5alaty nan6rhom eb our bus ma ne7b hal sowalef :p 3ogob ma adree cham minute atewa8a3 akthar yaw 5alaty mo7amalen bel akyaas mashalla ma 5alaw shay bel ma7al :p wa e7na fe 6erej chan yeshofon GroPPi ma7al 7alaweyat, faj2aaaaaaaa kelehom eshta6aw yaboon Groppi fa re7nalah >>>


ethba7oony Groppi wa Groppi I told them ena chena el ramlawee 3endena chan yezefony Hathaaa Groppi =)


5aL9naaa mn Groppi wain Taboon?? banat 5alaty galaw yaboon el 7an6oor >>>
LoL ma adree shLon 7an6oor bayn el cars :p bs kan wanasaaaaa wa '9e7k :p

تجربة فريده من نوعها

:p

at the end of hal yom we9alny msg mn RA-1 7daa wanasny >>> etha kalmtch enshalla agolch lesh ;p~


To Be Continued...Monday, February 11, 2008

Egypt '08 #1


awaL marra aroo7 ma9er bs coz kena yam3a fa 7da estansaa el7emdalla27-1-2008hal yoom kan 7da loyaa we9lna cairo at 5 p.m I think :p


28-1-2008

>>> Grand Hyatt Cairo HotelTo Be Continued...

Tuesday, January 01, 2008

HaPpY BirThDay RoNY ;*

KeL 3aM wa entay eb aLf 5air SiS ;* eL3omer keLa enshalla ;*
a7La YoM eLyoM 9a7 ;)

Wednesday, August 29, 2007

Wednesday, July 11, 2007

WoNDERFuL SURPriSE :D

Sunday >>> 08-07-07

Kent Tawny Sada elphone mn
sa3naa 7abebty ;* 3ogob ma saditaa ga3daa agool eb galby eshfehaa sadeta ebser3aa yemken coz her sis weyaha...

Faj2aaaaaaaa after rob3 sa3aaa yern my home phone fa ashela coz yameee wala mo no3y ashel el phone :p chan agooL aLoooooo waLaaaaaaa San3a 7abebty tegoly ana barra, wa ana agoolaha shLon ? :p she told me ena a6La3laha now or a5aly 5adamtnaa te6laa3 bs bel 9odfa 5admtna kanat barra... bs ana now tedor fe baly fekraa maynonaa ena I will run to her a7bhaa kent 7ady walhana 3alihaaa chan ashoof what I was wearing fa taraj3t 3an el fekraaa :'S ra7t san3a 7abebty coz kanat mesta3yelaa wa '9ag 5elgy coz ma sheft.ha :'( yeg6a3 7abL afkaree 9oot 5adamtnaaa te9are5 tenadeny >>> LittLoooooo LittLooooo Ta3aLay sHoof ((shofay)) chan ta36eny card 3ajeeeb 7adaaaa >>>


garit eL Card el 3ajeeb 7ada wanasny :D dagit 3ala san3a 3alshan tekon ma3ay online :p

wala ashooof wa agolahaaaaaaaa sheno hathaaaaaaaaaaaaaaa shay ana 7ady amooT 3aLeh

>>>
teshakrt mn san3ty eL'3aLyaa ma3a ena e7na ma bina thanks wa sadit eLphone ;p 9ej kant WonderfuL Surprise Wa Wayed esTanst :D ana 7ady amoot 3ala el warad fa eshLon etha kan mn a3az wa a'3La eL.nas :D Monasabt haL warad eny en8ablt beL ta59o9 ely ana abeeh eL7emdaLLa :) ba3ad mo3anat :p Mashkoraaa 7abebty, ReaLLy U Made my day ;*

LoVe U SO Much wa Love U more than words can says :") Wa 3assa alla La Ya7rmnee mench waLa yefargna :")

Monday, June 18, 2007

Long Time...

mn zoman ma ketabt shay :p bs elyom eshtahait akteb :p mazaj :P


9arly fatraa malee 5elg akteb ashyaa2 wayed te9eer wedy aktb 3anhaa wa ba3d cham yoom a9eer maly 5elg :s


* meshtarka eb dawra elyom awal yom lee el dawraa 3ajeeba bs ely ta36enaa el dawraa tekalmny chena ana yahel :S coz ana a9'3r wa7daa :s wa agolaha ana 3omry 20 ana8ez 3alihaa bs ma testaw3eb :s ma a7b chethy :S

* ma adree shlon ako nas tejamel 3ala e7saab masha3rhaa I hate that... ma2saat

* edarsny Dr...., shayeb 7ada ethakrny eb yadee alla yer7maa nafs 6are8at kalama 3awrny galby :p

* a7lmnaa wa omneyatna te7taj ela majhood 3alshan ne7a8e8haa enshalla :)

* bs ta3bt el takmela fe elpost elyay :p ana fa9laaaaaaaa wa no86aaa...

* el7emdalla eny back :p